Organizace klubu

FK Kylešovice sdružuje hráče fotbalu, trenéry a příznivce klubu. Organizujeme pro členy výuku fotbalu formou pravidelných tréninků, účastníme se zápasů, turnajů a pořádáme další aktivity spojené s činností klubu.

FK Kylešovice je členem české fotbalové asociace FAČR. Hráči, trenéři a členové klubu jsou rovněž registrováni pod touto hlavní organizací. 

Trenéři FK Kylešovice mají pro tuto činnost trenérskou licenci, nutnou pro profesionální výkon a činnost při práci u mužů, dorostu a dětí.

Členství v FK Kylešovice je dobrovolné, ovšem organizované klubem za účelem rozvoje mládeže. Výše měsíčních příspěvků je pro rok 2022 stanovena na 400,-Kč měsíčně za jednoho hráče. (V rámci tohoto poplatku je zahrnut příspěvek na činnost klubu)

Od 1.9. 2022 členské příspěvky pro ročníky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 jsou ve výši 400 Kč/hráč/měsíc a hráči ročníku 2016 a 2017 příspěvky neplatí.

Členský příspěvek 400,-Kč měsíčně hraďte na účet klubu 237324425/0300,
variabilní symbol: rodné číslo hráče, 
zpráva pro příjemce: jméno hráče a kategorie, + měsíc za který je částka hrazena