Soupiska

Ahmeti Arian, Burda Benjamin, Foutsitzis Nikolaos, Hora Ondřej, Chalupa Antonín, Chytrý Jan, Jedlička Eliáš, Knop Patrik, Noháček Filip, Pavelek Jakub, Polášek Jan, Pospíšil Mikuláš, Pustai Ondřej, Rončka Vojtěch, Scholz Mikuláš, Slovák Viktor, Stejskal Mikuláš, Střelec David, Šimeček Adam, Švarc Martin, Válka Lukáš, Večerek Kryštof